Wikia


JJl banner, 3
Opalin is een zeer zeldzame amorfe mineraloïde die een vernietigende uitwerking kan hebben. De mineraloïde is in verschillende varianten wereldwijd gevonden.

Opalin ontstaat tijden wereldwijde spirituele gebeurtenissen, zoals toen Vaatu de grens tussen de Geestenwereld en de mensenwereld liet verdwijnen of tijdens Harmonische Convergenties.

De opalin komt op de grond terecht, nestelt zich in de aarde en groeit daar heen erg langzaam op de chi van de oergeest die het meeste in de buurt is. Om die rede zijn vele opalinnen dan ook of aarde-opalinnen of wateropalinnen. De basis van de opalin is of zwart of kleurloos. Uit de chi krijgt de mineraloïde zijn bijzondere kleurenspel.

Er zijn echter ook vuur- en luchtopalinnen bekend. Dit zijn oppervlakte opalinnen die boven de grond groeien. De uitzondering hierop zijn de vuuropalinnen die worden gevonden in lavameren. Zij kunnen genoeg chi ontlenen aan het vuur.

Alhoewel opalin op meerdere plaatsen ter wereld in grote getalen is gevonden, wordt het ontzettend broos als het verkeerd gewonnen wordt. Wat het nog moeilijker maakt, is dat er geen enkele manier is om deze mineraloïde op een juiste manier te winnen. Het zou direct zijn krachten verliezen. Alleen wanneer een stuk opalin uit natuurlijke wijze is afgebroken, behoudt hem zijn hardheid.

Opalin behoort tot de kruipende kristallen en kan op sommige plaatsen ter wereld gevaarlijk hard groeien. Het harde kwarts heeft hele nederzettingen kunnen ontwrichten. Vooral spirituele gebieden hebben veel last van opalin gehad die zich voedde aan de goede chi.

Op het eerste gezicht wordt opalin vaak aangezien als chalcedoon of jaspis door de matte halfdoorzichtige kleur. Opalin laat pas zijn ware kleuren zien als de steen niet alleen de chi van de oergeest filtert, maar ook dat van het persoon. In verschillende handen ziet opalin er dus ook anders uit.

Opalin heeft een zuiverende werking op lichaam en geest. Het is een steen die wordt geassocieerd met spiritualiteit, zelfkennis, hoop en verwondering. Wanneer een persoon met een sterke chi opalin zal dragen, zal de opalin ook groeien. Omdat dit in de weinige voorwerpen waarin het opalin verwerkt is, niet erg gewenst is, moet de steen vaak worden bijgewerkt. Dit kan alleen met een slijpsteen van stergranaat.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.