Vraagteken.png
Belangrijk!

Een verhaal uit het klad halen, heet op deze wiki "publiceren". Hier zijn bepaalde eisen aan verbonden die op deze pagina kunnen worden gevonden.

Om de kwaliteit van de wiki te kunnen waarborgen, moeten alle pagina's van de (Fan)Fictie Wiki voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden moeten voorkomen dat de verhalen van hardwerkende auteurs worden ondergesneeuwd door loze pagina's.

Onder deze voorwaarden vallen onder andere het toepassen van de beginselen van de Nederlandse taal, zoals een zin beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt. Pagina's die hier niet aan voldoen, zullen worden herplaatst naar de gebruikers profielpagina en hierover bericht worden door de beheerders.


Algemene informatie

Soorten verhaalpagina's

Verhaalpagina's zijn alle soorten pagina's die je kan/moet hebben om je verhaal te publiceren en/of aantrekkelijker te maken voor lezers.

Verderop in de tekst zullen de afkortingen HIPO en IPO weleens voorkomen. Dit zijn:

  • HIPO: Hoofdstuk-, informatie-, personage- en overige inhoudpagina's
  • IPO: Informatie-, personage- en overige inhoudpagina's

Hieronder zijn de definities te vinden van het soort pagina's dat we op de wiki onderscheiden.

Soort Definitie
Hoofdpagina Standalones hebben geen overzichtspagina, dus de pagina waar het hele verhaal op staat, is ook de plek waar telkens naar verwezen wordt (in bijvoorbeeld de Lijst van Verhalen) . 
Overzichtpagina De hoofdpagina van een serie, superserie of boekenreeks. Als er naar je verhaal verwezen wordt dan is dat naar deze pagina.
Overzichtdeelpagina Superseries en boekenreeksen zijn (vaak) opgesplitst in meedere delen. Voor ieder deel is vaak een aparte overzichtspagina te vinden: een overzichtdeelpagina.
Hoofdstukpagina Pagina waar een deel van de tekst van een verhaal op staat.
Informatiepagina Pagina waar informatie over het verhaal op staat (bijvoorbeeld over een stad, een gebeurtenis of een voorwerp)
Personagepagina Pagina waar informatie over een personage op staat.
Overige inhoudpagina Pagina waar dingen op staan die niet onder hoofdstuk, informatie of personage vallen (bijvoorbeeld quizzen, een mix van eerder genoemde pagina's of interviews)

Minimaal aantal woorden

Hier onder is het minimaal aantal woorden te vinden wat er op een verhaalpagina moet staan.

Standalone (plus) Serie (plus) Superserie (plus) Boekenreeks
Kladpagina 300 300 300 300
Flaptekst (max woorden) 60 100 150 150
Hoofdpagina 500 - - -
Standalone pluspagina 300 - - -
Overzichtspagina - 400 700 1.000
Overzichtsdeelpagina - - 500 500
Hoofdstukpagina - 500 500 500
Personagepagina - 300 300 300
Informatiepagina - 300 300 300
Overige inhoud - 300 300 300

Er mogen maximaal 10.000 woorden op een hoofd/hoofdstukpagina staan.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.