Wikia


Welkom op de Nederlandse FanFictie wiki. Op deze pagina zal je alle regels kunnen terugvinden die om deze wiki worden gehanteerd om de wiki zo prettig mogelijk te laten zijn. Als deze regels niet nageleefd worden, zullen er mogelijk consequenties volgen. Dit kan leiden van een waarschuwing tot een blokkade.

Algemeen

Het beheer van de wiki (bestaande uit Mvs109 (Marieke) en (Zefred) heeft als doel om van deze wiki een plaats te maken waar gebruikers naar hartelust verhalen kunnen schrijven over hun favoriete fandoms.

De wiki wil graag toegemoet komen in de wensen van de gebruiker tot zover mogelijk en is bereid om gebruikers bij te staan met kennis en advies waar dat nodig is.

Overzicht is belangrijk en het beheer eigent zich bepaalde rechten toe betreffende het bewerken van pagina's. Meer informatie kan op deze pagina's worden gevonden:

Algemeen

De onderstaande regels gelden overal op de wiki en op het internet in het algemeen:

 • We gaan hier respectvol met elkaar om.
 • Behandel je medegebruikers zoals je zelf behandeld zou willen worden.
 • Geen spam, smaad of andere vormen van intimidatie.
 • Geen gescheld/gevloek. (1)
 • Het vragen naar persoonlijke gegevens is verboden (2)
 • Respecteer elkaars privacy (2)
 • Vergeef andermans fouten.
 • Andermans pagina's bewerken mag niet. (3)
 • Andermans werk stelen of gebruiken mag niet
 • De voertaal is Nederlands (4)
 • Gedraag je niet als minibeheerder (5)

Voetnoten

 1. Onder gevloek vallen nog steeds de woorden waarbij je een letter (of twee) vervangt door een sterretje (zoals bijvoorbeeld f*ck). Dit mag ook niet.
 2. Het vragen naar iemands persoonlijke gegevens is ten strengste verboden (naam, woonplaats, school, email of social media gegevens). De enige uitzondering hierop is het kenbaar maken van je eigen voornaam, maar dit hoef je niet te doen/beantwoorden als je dat niet wilt. Een persoon mag weigeren om informatie, zoals bijvoorbeeld leeftijd of opleiding, te verstrekken.
 3. En als je iemand toestemming geeft om jouw pagina te bewerken, geef dit van te voren even aan bij de beheerders.
 4. Gelieve ook in gehele zinnen te praten in plaats van een eindeloze stroom afkortingen. 
 5. Hoeveel ervaring je ook (op de wiki) hebt: het is de taak van Mvs109 en Zefred om (nieuwe) gebruikers op weg te helpen en/te corrigeren als dat nodig is. Iemand op de regels wijzen, doen wij wel.


Het plaatsen van een verhaal

Op deze wiki mag je zowel je fanfictie als originele verhalen plaatsen (tevens zijn gedichten en andere vormen van schrijven welkom).

Als je nieuw bent op de wiki, dan volg je de stappen van Een nieuw verhaal op.

Bewerken

Het aanmaken van (praktisch) inhoudloze pagina's is niet toegestaan. Dit geldt op zowel de gepubliceerde pagina's als de kladpagina's. Ook op de kladpagina's geldt een mimimum van 300 woorden, exclusief sjabloon- of tabeltekst.

Vandalisme opsporen

Het is niet toegestaan om de pagina van een ander te bewerken.

Dit houdt in dat goedbedoelde aanpassingen, zoals het verbeteren van spelfouten en hyperlinks, ook niet zijn toegestaan.

Wil je een ander je pagina laten bewerken (voor bijvoorbeeld zaken als het invoegen van afbeeldingen, het aanpassen van tekst, enzovoort) dan mag dat alleen als je eerst ook het beheer er van op de hoogte stelt via hun prikbord. Doe je dit niet, dan krijgt degene die voor jou bewerkt een tik op de vingers.

Beheerders bewerken andermans pagina's

Het beheer mag de pagina van een ander zonder toestemming in de volgende situaties bewerken:

 • Om categorieën toe te voegen.
 • Om fouten te herstellen die door het beheer zijn veroorzaakt (een verandering in sjablonen of hyperlink)

In alle andere gevallen is ook het beheer verplicht om de auteur toestemming te vragen om pagina's aan te mogen passen.

Het schrijven van een verhaal

Alhoewel de wiki zichzelf als relatief tolerant acht, moeten er wel wat regels in acht worden genomen om die tolerantie te laten bestaan. In principe mag over heel veel hier geschreven worden, mits er een duidelijk waarschuwing boven het verhaal staat.

 • Waarschuw lezers voor serieuze onderwerpen als moord, geweld, seks, drugs, grof taalgebruik en (andere) 18+ onderwerpen.
 • Probeer opmaak mee te nemen in je verhaal of vraag de beheerders voor hulp.
  • Paginakleur aanpassen, dmv bijvoorbeeld een tabel of broncode, is niet toegestaan.
 • Geen plagiaat.
 • Vermeld de naam van je fanon bij iedere pagina die er bij hoort.
  • Of een afkorting van de titel van je verhaal, zolang het maar duidelijk is.
 • Schrijf alleen op pagina's die van jou zijn.
 • Probeer een balans te vinden tussen extreem korte pagina's en een eindeloos scrollen.

Verhalen

Verhalen zijn dat wat deze wiki maken en als het beheer ergens fel op kan wezen met het naleven van deze regels, is dat dit.

 • Bij elke pagina die je aanmaakt is het verplicht in de naam te zetten tot welke fanon de pagina behoort.
  • De titel van je verhaal afkorten mag natuurlijk ook, als er maar iets staat dat duidelijk maakt dat
   de pagina tot jouw verhaal behoort.
 • Bij hoofdstukken en fanon overzichten graag de leeftijdsrating vermelden.

Afbeeldingen

 • Voor je een afbeelding upload, graag even kijken of deze niet al op de wiki staat.
  Het verwijderen van dubbele afbeeldingen kost nogal wat tijd.
 • Geen ongepaste afbeeldingen uploaden, deze zullen worden verwijderd.
 • De naam van het bestand moet slaan op de afbeelding.
  • Naam van het verhaal (of afkorting) en daarna het onderwerp
  • Bijvoorbeeld: Varikas Spooklolly
 • Beheerders behouden het recht op afbeeldingen te verwijderen.

Gedrag

 • Gebruik de berichtenmuur of e-mail functie niet om mensen te spammen.
 • Deze wiki wordt ook bezocht door kinderen. Let daarom op de onderwerpen die besproken worden.
 • Op de wiki wordt er netjes met de andere gebruikers omgegaan. Vandalisme en/of wangedrag zal
  leiden tot een blokkade.
 • Vraag niet om persoonlijke gegevens.
 • Geen groftaalgebruik of intimiderend gedrag. Ook op de chat kan dit leiden tot blokkade.
 • Een onaanvaardbare gebruikersnaam kan leiden tot consequenties.

Inactiviteit

 • Wanneer een auteur lange tijd inactief is of niet aan een bepaalde fanon heeft gewerkt (en deze niet af is)
  zal FanFictie Wiki het beheer van de fanon(s) overnemen. Zij beschermen de artikelen tegen vandalisme. Als de auteur weer actief is kan hij/zij het beheer van de fanon weer overnemen.
 • Na drie maanden geen activiteit op de wiki wordt een gebruiker tot inactief gerekend.

Beleidswijzigingen

 • De FanFictie Wiki mag het Beleid wijzigen wanneer zij dat wil en is niet verplicht de (gast)gebruikers daarover te informeren.

Plagiaat

Zal binnenkort worden uitgebreid. Het schrijven van een goed verhaal kost bloed, zweet en tranen en de beheerders begrijpen dat maar al te goed. Als wij merken dat er ideeën of zelfs hele verhalen worden gestolen, wordt hier fel actie tegen ondernomen.

Je wordt eenmaal gewaarschuwd. Betrappen wij je later weer, ook al is het een ander verhaal, dan volgt een blokkade al dan niet verbanning.

Dit plagiaatbeleid beslaat niet alleen deze wiki. Als wij verhalen van deze wiki op andere wiki's of sites zien, dan gelden dezelfde consequenties. Gebruikers mogen de beheerders altijd tippen. Dit kan ook privé door een mailtje te sturen

Account

Minimale leeftijd

Deze wiki hanteert een minimale leeftijd van 12 jaar vast. Jongere gebruikers dienen hun ouders een mail naar de wiki te sturen (fanonwikisnl@google.nl) om aan te tonen dat zij weten dat hun kind hier zit.

Accountnaam

Een accountnaam dient enigszins degelijk te zijn. Accountnamen met vloekwoorden, ziektes, seks(gerelateerde) of anderzijds niet net zijnde zaken worden niet getolereerd. Daarnaast mogen accountnamen geen persoonlijke informatie bevatten (achternamen of volledige namen bijvoorbeeld)

We verzoeken je dan ook om gewoon een fatsoenlijke accountnaam te bedenken of anders een nieuwe account aan te maken.

Profielfoto

Voor de profielfoto/avatar gelden dezelfde regels als voor een account: degelijk, geen afbeeldingen met bloed, dood, foto's van jezelf, naakt of andere zaken die als ongepast kunnen worden beschouwd.

Tevens moet je profielfoto uniek zijn op de wiki. Wanneer twee gebruikers dezelfde profielfoto hebben, mag degene die de profielfoto die hem al het langste heeft, deze houden. De ander moet hem veranderen.

Het gebruik van tabellen en sjablonen

In uitvoering.

Een aantal maanden terug heeft Wikia, de overkoepelende organisatie, een nieuwe bewerkingsmodus ingevoerd. Bij deze update zat ook een nieuwe methode om sjablonen in te voegen.

De FanFiction wiki heeft de nieuwe sjablonen echter niet in gebruik genomen, omdat deze botsen met de huidige layout.

Tabellen

De FanFiction wiki biedt een aantal soorten tabellen aan waar gebruikers uit mogen kiezen, willen ze een tabel gebruiken. De tabellen kan je hier vinden: Tabellen.

Het is niet toegestaan om de kleur van de tabellen aan te passen.

Sjablonen

Voor het opmaken van de pagina's kunnen sjablonen en tabellen gebruikt worden. Het is niet toegestaan om de codes van de sjablonen of tabellen op ook maar enige manier aan te passen, omdat je daarmee niet alleen je eigen pagina aanpast, maar ook die van alle andere (zijn de beheerders door schade en schande achter gekomen).

Reacties

Het is toegestaan om reacties onder pagina's achter te laten. Reacties onder een pagina dienen wel gerelateerd te zijn aan de inhoud van de pagina waar ze onder staan.

Voor het plaatsen van reacties gelden ook de algemene regels.

De eigenaar van de pagina mag de beheerders verzoeken de reacties onder zijn pagina te verwijderen als de gebruiker deze niet gepast vind. Als de beheerders het hier mee eens zijn, dan zullen zij dit doen.

Commentaar

Wil je een uitgebreid commentaar op het werk van een schrijver/artiest leveren? Dan mag dit alleen met de toestemming van de schrijver/artiest zelf. Niet iedereen wil namelijk op de mindere punten van diens werk gewezen worden.

Reclame

Onder reclame verstaan we berichten die als doel hebben om dingen te prijzen of te promoten. Je mag op de FanFiction wiki voor bepaalde dingen reclame maken, maar we waarschuwen je om dit wel met mate te doen en in sommige gevallen ook op je woordkeuze te letten.

Reclame voor eigen verhaal

Ben je bezig met een eigen verhaal op de wiki? Leuk! In je enthousiasme mag je ook best wat mensen over je (nieuwe) verhaal vertellen. Dit mag in de chat, op je eigen pagina's en blogberichten/discussieborden.

We verzoeken mensen om geen berichten achter te laten op het eigen prikbord of dat van anderen om het eigen verhaal te promoten. Je mag ook geen reclame maken op/onder de pagina van een ander zonder diens uitdrukkelijke toestemming (zie ook Regels: berichten over dit onderwerp).

Reclame voor eigen verhaal dat op een andere wiki staat

Staat je verhaal op een andere wiki, maar wil je er hier toch graag reclame voor maken? Dat staan we helaas niet toe. De FanFiction NL wiki is bedoeld als een platform om te kunnen schrijven en niet als opstapje naar andere wiki's.

Het staat je echter vrij om een verhaal op meerdere wiki's te plaatsen. Het is echter niet toegestaan om alleen de eerste paar hoofdstukken van een verhaal hier te plaatsen en voor de rest door te verwijzen naar een andere wiki. Hetzelfde geldt voor de andere IPO's.

Reclame maken voor een andere wiki

Ben je nog lid van een andere wiki en wil je de gemeenschap hier graag vertellen over de geweldige dingen die op de Voorbeeldwiki gebeuren?

Dat waarderen we niet, ook niet in de chat. Dit om dezelfde reden als genoemd bij reclame voor een eigen verhaal dat op een andere wiki staat. Het is daarom ook niet toegestaan om reclame voor andere wiki's hier te maken. 

Hieronder vallen ook het promoten van evenementen en/of wedstrijden op andere wiki's.

Reclame maken voor deze wiki

Wil je het graag over deze wiki hebben als je elders bent?

Dat vinden we heel leuk om te horen! Dan hebben Marieke en Zefred  en de gemeenschap hier blijkbaar toch nog iets goeds gedaan, maar er hoeft geen reclame voor deze wiki gemaakt te worden. Ervaring heeft ons geleerd dat nieuwe gebruikers hun weg toch wel naar deze wiki vinden.

Bovendien kan het zijn dat de beheerders van andere wiki's ook niet op reclame zit te wachten. Vraag het daar dus even na hoe hun visie op reclame is voor je iets plaats.

Beheerdersrechten reclame

Het beheer mag te allen tijde gebruikers verzoeken om reclame aan te passen/te verwijderen wanneer dit door het beheer als ongepast wordt beschouwd.

Twijfel je? Vraag Mvs109 of Zefred of ze iets reclame vinden of niet. Dan krijg je vaak binnen een dag antwoord van ze.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.