Wikia


Banner

Welkom op de Nederlandse FanFictie wiki. Op deze pagina zal je alle regels kunnen terugvinden die om deze wiki worden gehanteerd om de wiki zo prettig mogelijk te laten zijn. Als deze regels niet nageleefd worden, zullen er mogelijk consequenties volgen. Dit wordt in onderstaande tekst een blokkade genoemd.

Algemeen

Het beheer van de wiki (bestaande uit Mvs109 (Marieke) en Zefred) heeft als doel om van deze wiki een plaats te maken waar gebruikers naar hartelust verhalen kunnen schrijven over hun favoriete fandoms.

De wiki wil graag toegemoet komen in de wensen van de gebruiker tot zover mogelijk en is bereid om gebruikers bij te staan met kennis en advies waar dat nodig is.

Overzicht is belangrijk en het beheer eigent zich bepaalde rechten toe betreffende het bewerken van pagina's. Meer informatie kan op deze pagina's worden gevonden:

Belangrijkste regels:

Dit geldt overal op de wiki en het internet in het algemeen.

 • We gaan hier respectvol met elkaar om.
 • Behandel je medegebruikers zoals je zelf behandeld zou willen worden.
 • Geen spam of andere vormen van intimidatie.
 • Geen gescheld/gevloek.
 • Respecteer de privacy van anderen.
 • Houd persoonlijke gegevens geheim
 • Vergeef andermans fouten.
 • Andermans pagina's bewerken mag niet
 • Andermans werk stelen of gebruiken mag niet
 • De voertaal is Nederlands en gelieve ook in gehele zinnen in te spreken.
 • Gedraag je niet als minibeheerder (1)

Voor beheerders gelden op sommige punten uitzonderingen. Voor meer informatie kijk hier.

Consequenties: waarschuwing en/of blokkade van de account. 

(1) Mvs109 en Zefred zijn dagelijks online om gebruikers te helpen en/of te corrigeren als dat nodig is. (Nieuwe) gebruikers wijzen op misvattingen of uitleg geven over de werking van de wiki doen wij wel.

Chat

Zo ongeveer dezelfde regels als bij de belangrijkste regels.

 • Respect naar elkaar.
 • Geen gespam.
 • Geen gescheld/gevloek
 • Meningen verschillen. Respecteer dat.
 • Spoilers alleen in de privéchat.
 • Voertaal is Nederlands.
 • Respecteer elkanders privacy.
 • Let op je hoofdlettergebruik. Woorden in hoofdletters (ZOALS DIT) wordt gezien als schreeuwen en dus als onbeleefd.

Consequenties: waarschuwing en/of verbanning van de chat voor een bepaalde periode.

Het schrijven van een verhaal

Alhoewel de wiki zichzelf als relatief tolerant acht, moeten er wel wat regels in acht worden genomen om die tolerantie te laten bestaan. In principe mag over heel veel hier geschreven worden, mits er een duidelijk waarschuwing boven het verhaal staat.

Kijk hier voor de opbouw van verschillende wiki-pagina's

 • Waarschuw lezers voor serieuze onderwerpen als moord, geweld, grof taalgebruik en 18+ onderwerpen.
 • Probeer opmaak mee te nemen in je verhaal of vraag de beheerders voor hulp.
  • Paginakleur aanpassen, dmv bijvoorbeeld een tabel of broncode, is niet toegestaan.
 • Geen plagiaat.
 • Vermeld de naam van je fanon bij iedere pagina die er bij hoort.
  • Of een afkorting van de titel van je verhaal, zolang het maar duidelijk is.
 • Schrijf alleen op pagina's die van jou zijn.
 • Probeer een balans te vinden tussen extreem korte pagina's en een eindeloos scrollen.

Verhalen

Verhalen zijn dat wat deze wiki maken en als het beheer ergens fel op kan wezen met het naleven van deze regels, is dat dit.

 • Bij elke pagina die je aanmaakt is het verplicht in de naam te zetten tot welke fanon de pagina behoort.
  • De titel van je verhaal afkorten mag natuurlijk ook, als er maar iets staat dat duidelijk maakt dat
   de pagina tot jouw verhaal behoort.
 • Bij hoofdstukken en fanon overzichten graag de leeftijdsrating vermelden.

Afbeeldingen

 • Voor je een afbeelding upload, graag even kijken of deze niet al op de wiki staat.
  Het verwijderen van dubbele afbeeldingen kost nogal wat tijd.
 • Geen ongepaste afbeeldingen uploaden, deze zullen worden verwijderd.
 • De naam van het bestand moet slaan op de afbeelding.
  • Naam van het verhaal (of afkorting) en daarna het onderwerp
  • Bijvoorbeeld: Varikas Spooklolly
 • Beheerders behouden het recht op afbeeldingen te verwijderen.

Gedrag

 • Gebruik de berichtenmuur of e-mail functie niet om mensen te spammen.
 • Deze wiki wordt ook bezocht door kinderen. Let daarom op de onderwerpen die besproken worden.
 • Op de wiki wordt er netjes met de andere gebruikers omgegaan. Vandalisme en/of wangedrag zal
  leiden tot een blokkade.
 • Vraag niet om persoonlijke gegevens.
 • Geen groftaalgebruik of intimiderend gedrag. Ook op de chat kan dit leiden tot blokkade.
 • Een onaanvaardbare gebruikersnaam kan leiden tot consequenties.

Inactiviteit

 • Wanneer een auteur lange tijd inactief is of niet aan een bepaalde fanon heeft gewerkt (en deze niet af is)
  zal FanFictie Wiki het beheer van de fanon(s) overnemen. Zij beschermen de artikelen tegen vandalisme. Als de auteur weer actief is kan hij/zij het beheer van de fanon weer overnemen.
 • Na drie maanden geen activiteit op de wiki wordt een gebruiker tot inactief gerekend.

Beleidswijzigingen

 • De FanFictie Wiki mag het Beleid wijzigen wanneer zij dat wil en is niet verplicht de (gast)gebruikers daarover te informeren.

Plagiaat

Het schrijven van een goed verhaal kost bloed, zweet en tranen en de beheerders begrijpen dat maar al te goed. Als wij merken dat er ideeën of zelfs hele verhalen worden gestolen, wordt hier fel actie tegen ondernomen.

Je wordt eenmaal gewaarschuwd. Betrappen wij je later weer, ook al is het een ander verhaal, dan volgt een blokkade al dan niet verbanning.

Dit plagiaatbeleid beslaat niet alleen deze wiki. Als wij verhalen van deze wiki op andere wiki's of sites zien, dan gelden dezelfde consequenties. Gebruikers mogen de beheerders altijd tippen. Dit kan ook privé door een mailtje te sturen

Account

Minimale leeftijd

Deze wiki hanteert een minimale leeftijd van 12 jaar vast. Jongere gebruikers dienen hun ouders een mail naar de wiki te sturen (fanonwikisnl@google.nl) om aan te tonen dat zij weten dat hun kind hier zit.

Accountnaam

Een accountnaam dient enigszins degelijk te zijn. Accountnamen met vloekwoorden, ziektes, seks(gerelateerde) of anderzijds niet net zijnde zaken worden niet getolereerd. Daarnaast mogen accountnamen geen persoonlijke informatie bevatten (achternamen of volledige namen bijvoorbeeld)

We verzoeken je dan ook om gewoon een fatsoenlijke accountnaam te bedenken of anders een nieuwe account aan te maken.

Profielfoto

Voor de profielfoto/avatar gelden dezelfde regels als voor een account: degelijk, geen afbeeldingen met bloed, dood, foto's van jezelf, naakt of andere zaken die als ongepast kunnen worden beschouwd.

Tevens moet je profielfoto uniek zijn op de wiki. Wanneer twee gebruikers dezelfde profielfoto hebben, mag degene die de profielfoto die hem al het langste heeft, deze houden. De ander moet hem veranderen.