Fan Fiction
Advertisement
Fan Fiction

Carddass Sunrise is a Role-Playing game in the Carddass franchise developed and published by Banpresto released for the PlayStation on December 2, 1999. The game feature characters and mechas from anime produced by Sunrise.


Series List

 • Mobile Suit Gundam
 • Mobile Suit Gundam Wing
  • Gundam Wing: Endless Waltz
 • The King of Braves GaoGaiGar

Characters

Mobile Suit Gundam

 • Amuro Ray
 • Sayla Mass
 • Bright Noa
 • Kai Shiden
 • Hayato Kobayashi
 • Sleggar Law
 • Fraw Bow (NPC)
 • Ryu José (NPC)
 • Char Aznable (NPC)
 • Lalah Sune (NPC)
 • Gihren Zabi (NPC)
 • Degwin Sodo Zabi (NPC)
 • Dozle Zabi (NPC)
 • Kycilia Zabi (NPC)
 • Garma Zabi (NPC)

Mobile Suit Gundam Wing/Gundam Wing: Endless Waltz

 • Heero Yuy
 • Duo Maxwell
 • Trowa Barton
 • Quatre Raberba Winner
 • Chang Wufei
 • Zechs Merquise
 • Lucrezia Noin
 • Sally Po
 • Lady Une
 • Relena Peacecraft (NPC)
 • Treize Khushrenada (NPC)

The King of Braves GaoGaiGar

 • Guy Shishioh
 • HyoRyu
 • EnRyu
 • Volfogg
 • Mic Sounders the 13th
 • Soldato J
 • Tomoro 0117
 • Mamoru Amami (NPC)
 • Mikoto Utsugi (NPC)
 • Koutaro Taiga (NPC)
 • Leo Shishioh (NPC)
 • Swan White (NPC)
 • Geki Hyuuma (NPC)
 • Kosuke Entouji (NPC)
 • Hana Hatsuno (NPC)
 • Ikumi Kaidou (NPC)
 • Polonaise (NPC)
 • Primada (NPC)
 • Pinchernone (NPC)

Cast

 • Hisao Egawa - Geki Hyuuma
 • Toshio Furukawa - Kai Shiden
 • Tōru Furuya - Amuro Ray
 • Tesshô Genda - Sleggar Law
 • Banjo Ginga - Gihren Zabi
 • Daisuke Gōri - Dozle Zabi
 • Keiko Han - Lalah Sune
 • Tomoe Hanba - Mikoto Utsugi
 • Nobuyuki Hiyama - Guy Shishioh
 • Shōzō Iizuka - Ryu José
 • Shūichi Ikeda - Char Aznable
 • Yō Inoue - Sayla Mass
 • Kouji Ishii - Kotaro Taiga
 • Ryuuzou Ishino - Chang Wufei
 • Maiko Itou - Mamoru Amami
 • Mitsuo Iwata - Mic Sounders the 13th
 • Tsutomu Kashiwakura - Kosuke Entouji, Pinchernone, Tomoro 0117
 • Katsuyuki Konishi - Volfogg
 • Mami Koyama - Kycilia Zabi
 • Takehito Koyasu - Zechs Merquise
 • Mitsuaki Madono - Soldato J
 • Hikaru Midorikawa - Heero Yuy
 • Katsuji Mori - Garma Zabi
 • Ichiro Nagai - Degwin Sodo Zabi
 • Shigeru Nakahara - Trowa Barton
 • Miki Narahashi - Swan White
 • Kenichi Ogata - Leo Shishioh
 • Ryotaro Okiayu - Treize Khushrenada
 • Ai Orikasa - Quatre Raberba Winner
 • Toshihiko Seki - Duo Maxwell
 • Kozo Shioya - Polonaise
 • Kiyonobu Suzuki - Hayato Kobayashi
 • Hirotaka Suzuoki - Bright Noa
 • Yumi Touma - Sally Po
 • Rumiko Ukai - Fraw Bow
 • Akiko Yajima - Relena Peacecraft
 • Shinichi Yamada - EnRyu, HyoRyu
 • Sayuri Yamauchi - Ikumi Kaidou, Lady Une, Primada
 • Chisa Yokoyama - Lucrezia Noin
 • Konami Yoshida - Hana Hatsuno